Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest AXIA Retaill Sp. z o.o. (ul. Wycieczkowa 20; 91-518 Łódź), NIP: 7262650346.
Administrator wyznaczył punkty kontaktowe:

  • Elektronicznie na adres email: iod@axiaretail.pl
  • korespondencyjnie na adres ul. Wycieczkowa 20; 91-518 Łódź z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że są Państwo informowani o przetwarzaniu danych najpóźniej w momencie ich zbierania.

Administrator dba o to by w Spółce respektowana była zasada minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do wskazanego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez minimalny okres retencji. Pozyskanie dodatkowych danych przez Axia Digital może usprawnić Państwa obsługę. Podanie tych informacji jest dobrowolne i nie wpłynie na realizację umowy/zadania.

Axia Digital zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych. W wypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe dotyczą, w sposób zgodny z przepisami prawa.

W dowolnym momencie mogą Państwo uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sytuacjach:
1. Wysłania zapytania przez formularz kontaktowy
2. Korzystania ze stron internetowych www.axiadigital.pl oraz www.axiaretail.pl

1. Dane osobowe otrzymane za pomocą formularza kontaktowego

W przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie Państwa dane będą przetwarzane w zakresie:
a) Imię (fakultatywne)
b) Nazwisko (fakultatywne)
c) Nazwa firmy (fakultatywne)
d) Adres email
e) Telefon (fakultatywne)
f) Treść wiadomości
g) Zainteresowania (fakultatywne)
h) Ilość punktów sprzedaży (fakultatywne)
i) Planowana data rozpoczęcia (fakultatywne)
Zakres może zostać rozszerzony o dane osobowe znajdujące się w treści wiadomości.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• odpowiedzi na zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma oraz dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi.
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – obrona przed roszczeniami.
W związku z powyższym Państwa dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od nadania bądź otrzymania korespondencji.

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie zaufane strony świadczące usługi dla AXIA Digital sp. z o.o. takie jak dostawcy usług IT, a także dostawcy usług prawnych.

2. Dane osobowe (pliki cookies) zbierane podczas odwiedzin stron internetowych


Pliki Cookies
Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Axia Digital sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
• Firefox
• Chrome
• Internet Explorer
• Opera
• Safari
Axia Digital wykorzystuje cookies w celu:
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

W związku z powyższym dane związane z plikami cookies będą wysyłane poza EOG do USA. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
• stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.