Co możemy dla Ciebie zrobić?

Skontaktuj się z nami:

lub uzupełnij formularz poniżej:


Specjalista z zespołu AXIA Retail odpowie w ciągu najbliższych 48 godzin.

Zapisz się na nasz newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest AXIA Digital Sp. z o.o. (ul. Wycieczkowa 20; 91-518 Łódź), NIP: 7262634873.
Administrator wyznaczył punkty kontaktowe:

  • Elektronicznie na adres email: iod@axiadigital.pl

korespondencyjnie na adres ul. Wycieczkowa 20; 91-518 Łódź z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • odpowiedzi na zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma oraz dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi.
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – obrona przed roszczeniami.
    W związku z powyższym Państwa dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od nadania bądź otrzymania korespondencji.
    Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie zaufane strony świadczące usługi dla AXIA Digital sp. z o.o. takie jak dostawcy usług IT, a także dostawcy usług prawnych.
    Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W dowolnym momencie mogą Państwo uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.