Loteria czy konkurs – co wybrać?

Organizacja akcji promocyjnej, takiej jak loteria lub konkurs ma na celu:

• wsparcie wprowadzenia na rynek nowych produktów
• zwiększenie sprzedaży
• zwiększenie rozpoznawalności marki
• zdobycie lojalności klientów lub pozyskanie nowych
• stworzenie angażującej kampanii reklamowej

 

Pomimo wielu podobieństw, te dwa narzędzia dzielą różnice, które w dużym stopniu wpływają na wybór oraz przebieg akcji.

organizacja loterii

Loteria promocyjna

W loterii każdy uczestnik ma takie same szanse na wygraną, a o przyznaniu nagród decyduje losowanie. Jeżeli w mechanizmie akcji promocyjnej chociaż jeden z etapów zależy od przypadku, oznacza to, że akcja ma charakter losowy i niezbędne jest spełnienie warunków związanych z organizacją loterii.

W celu zorganizowania loterii należy uzyskać zezwolenie na jej przeprowadzenie od Izby Administracji Skarbowej:

• Wniosek należy złożyć wraz z Regulaminem loterii na co najmniej 2 miesiące przed jej planowanym rozpoczęciem

• Należy również wnieść opłatę za wydanie zezwolenia – opłata wynosi 10% wartości puli nagród oraz posiadać bankową gwarancję wypłaty nagród

Aby wziąć udział w loterii, uczestnik musi spełnić niewiele warunków, zazwyczaj jedynie kupić produkt lub usługę i zgłosić chęć udziału w loterii. Dzięki temu współczynnik partycypacji w tego rodzaju akcjach promocyjnych jest dużo większy niż w przypadku konkursów.

Konkurs konsumencki

W konkursie uczestnicy, aby otrzymać nagrodę muszą wyróżnić się wiedzą, szybkością, sprawnością lub umiejętnościami, a wynik konkursu zależy od obiektywnych (np. liczba punktów) lub subiektywnych (np. kreatywna odpowiedź) kryteriów wyboru laureatów określonych w Regulaminie konkursu.

Organizacja konkursu jest zdecydowanie mniej złożona pod względem prawnym. Nie jest wymagane tutaj uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia, a Regulamin nie podlega wcześniejszej weryfikacji.
W konkursie uczestnik wykazuje większe zaangażowanie niż w loterii, jednak w związku z koniecznością wykonania zadania narzuconego przez Organizatora wskaźnik partycypacji jest zazwyczaj niższy niż w przypadku loterii.

Jeśli chcesz zorganizować konkurs konsumencki:

1. Unikaj jakichkolwiek elementów losowości, losowanie nie może zadecydować o:
• Przyznaniu nagrody;
• Rodzaju przyznanej nagrody;
• Przyznaniu lub rodzaju rabatu;
• Przejściu uczestnika do kolejnego etapu

2. Wyznacz odpowiednie zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe ograniczone jest jedynie wyobraźnią, pamiętaj jednak żeby nie było ono zbyt banalne lub zbyt trudne do wykonania.

Jeżeli masz w planach organizację akcji promocyjnej i zastanawiasz się co wybrać, konkurs konsumencki czy loterię promocyjną, odpowiedz sobie na pytanie:

Czy moim głównym celem jest udział jak największej liczby klientów ?

  • Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „Tak!” – zorganizuj loterię! Loterie promocyjne charakteryzują się wyższym współczynnikiem partycypacji.
  • Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „Nie koniecznie” – przygotuj konkurs! Konkursy konsumenckie charakteryzują się niższym współczynnikiem partycypacji.